, , , , ,

Graad 4 Huistaal Assesseringstake Kwartaal 2 (2021)

R50.00

Kan gebruik word as oefenvraestel.

Graad 4 Huistaal Assesseringstake vir Kwartaal 2.

Sluit die volgende in:

Taak 1: Hardoplees

Taak 4: Skryfwerk (Transaksionele teks – Instruksieteks)

Taak 5: Kontrole toets met afdelings volgens JOP (ATP)

Dokument is slegs beskikbaar in editable PPT (kan skoolnaam en -wapen aanpas).

Prys: R50 per stel

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram