, ,

Graad 5 Afrikaans Eerste Addisionele taal Assesseringstake Kwartaal 2 (2021)

R50.00

Graad 5 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Assesseringstake vir Kwartaal 2.

Sluit die volgende in:

Taak 1: Hardoplees

Taak 4: Skryfwerk (Transaksionele teks – Instruksieteks)

Taak 5: Kontrole toets met afdelings volgens JOP (ATP)

Dokument is slegs beskikbaar in editable PPT (kan skoolnaam, -wapen asook vrae aanpas).

Bloom’s se vlakke is aangedui in Memorandum in hakies na die vrae.

Prys: R50 per stel

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram