, , ,

Graad 5 Afrikaans Huistaal Kontroletoets Kwartaal 2

R30.00

Graad 5 Afrikaans Huistaal Kontroletoets Kwartaal 2

Sluit die volgende in:

Respons op teks :

Literêre teks met begripstoets (15 punte)

Visuele teks met begripstoets (10 punte)

Opsomming (5 punte)

Taalstruktuur en -konvensies (10 punte)

Totaal: 40 punte

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram