Sale!
, , , ,

Graad 4 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Formele Assessering Kwartaal 2 Taak 4 & 5 (2022)

Original price was: R70.00.Current price is: R50.00.

FAT 4 & 5: Graad 4 Afrikaans Eerste Addisionele Taal Formele Assesseringstaak Kwartaal 2 (2022)

Als is volgens puntetelling soos voorgestel in JOP (ATP).

TEMA: Nelson Mandela (Integrasie met SW)

Sluit die volgende in:

Respons op teks :

Literêre teks met begripstoets – Nelson Mandela (15 punte)

Visuele teks met begripstoets – Kleipotte (10 punte)

Opsomming – Mandela tydlyn (5 punte)

Taalstruktuur en -konvensies (10 punte)

Totaal: 40 punte

Skryftaak

Transaksionele teks: Ons maak worsbroodjies

Totaal: 10 punte

Bevat alle stappe nodig in die skryfproses om dit makliker te maak vir die leerders om beter skryfstukke te skryf.

U ontvang ‘n skakel direk na betaling via e-pos sowel as aanlyn. Kliek daarop om die produkte af te laai.

Word aangestuur in Pdf en Word formaat.

Opgedeel in twee aparte take.

Sluit memorandum met Bloom/Barret se vlakke in soos deur Dept. vereis.

Prys: R50

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram